کاندوم تاخیری کاندوم کلایمکس

(1 - 20 از 120 نتیجه)

کاندوم تاخیری دیلی لوتوس
خرید

کاندوم تاخیری دیلی لوتوس

در حال حاضر موجود نیست
کاندوم تاخیری شکلاتی لوتوس
خرید

کاندوم تاخیری شکلاتی لوتوس

در حال حاضر موجود نیست
کاندوم تاخیری هات نارنجی
خرید

کاندوم تاخیری هات نارنجی

در حال حاضر موجود نیست
کاندوم تاخیری کرونت نقره ای
خرید

کاندوم تاخیری کرونت نقره ای

در حال حاضر موجود نیست

کاندوم تاخیری همانطور که از نام آن مشخص است برای ایجاد تاخیر در انزال مورد استفاده قرار می گیرد. درون این کاندوم ها به موادی مایع یا نسبتاً جامد آغشته است که در 2 تا 5 دقیقه و معمولا کمتر از 10 دقیقه پس از پوشیده شدن کاندوم بر روی آلت تناسلی ، بی حسی نسبی را ایجاد می کند و فرد تحریک کمتری را احساس می کند. این بی حسی حسب کیفیت کاندوم می تواند از چند دقیقه تا نیم ساعت و تاخیری های بالا تا یک ساعت موثر باشد. به تدریج در هنگام آمیزش که اثر بی حسی موضعی کم می شود، مرد تحریکات را بیشتر حس کرده و در نهایت بدنبال از بین رفتن بی حسی ، تحریک را کامل حس کرده و به انزال می رسد. کاندوم های تاخیری از موادی مانند لیدوکایین یا بنزوکایین برای تاخیر شیمیایی یا گیاهی استفاده می کنند و برخی دیگر براساس نوع طراحی کاندوم تاخیر فیزیکی را نیز ایجاد می کنند.