کاندوم تاخیری کاندوم دیزارو

(1 - 20 از 120 نتیجه)

کاندوم تاخیری دیلی بونکس
خرید

کاندوم تاخیری دیلی بونکس

در حال حاضر موجود نیست
کاندوم تاخیری دیلی بست لایف
خرید

کاندوم تاخیری دیلی بست لایف

در حال حاضر موجود نیست
کاندوم تاخیری دیلی سزار
خرید

کاندوم تاخیری دیلی سزار

در حال حاضر موجود نیست

کاندوم تاخیری همانطور که از نام آن مشخص است برای ایجاد تاخیر در انزال مورد استفاده قرار می گیرد. درون این کاندوم ها به موادی مایع یا نسبتاً جامد آغشته است که در 2 تا 5 دقیقه و معمولا کمتر از 10 دقیقه پس از پوشیده شدن کاندوم بر روی آلت تناسلی ، بی حسی نسبی را ایجاد می کند و فرد تحریک کمتری را احساس می کند. این بی حسی حسب کیفیت کاندوم می تواند از چند دقیقه تا نیم ساعت و تاخیری های بالا تا یک ساعت موثر باشد. به تدریج در هنگام آمیزش که اثر بی حسی موضعی کم می شود، مرد تحریکات را بیشتر حس کرده و در نهایت بدنبال از بین رفتن بی حسی ، تحریک را کامل حس کرده و به انزال می رسد. کاندوم های تاخیری از موادی مانند لیدوکایین یا بنزوکایین برای تاخیر شیمیایی یا گیاهی استفاده می کنند و برخی دیگر براساس نوع طراحی کاندوم تاخیر فیزیکی را نیز ایجاد می کنند.