کاندوم تاخیری kapoot

(1 - 20 از 120 نتیجه)

کاندوم مشکی تأخیری کاپوت
خرید

کاندوم مشکی تأخیری کاپوت

در حال حاضر موجود نیست
کاندوم 5 کاره گرم ناچ کدکس
خرید

کاندوم 5 کاره گرم ناچ کدکس

در حال حاضر موجود نیست
کاندوم 5 کاره خنک ناچ کدکس
خرید

کاندوم 5 کاره خنک ناچ کدکس

در حال حاضر موجود نیست

کاندوم تاخیری همانطور که از نام آن مشخص است برای ایجاد تاخیر در انزال مورد استفاده قرار می گیرد. درون این کاندوم ها به موادی مایع یا نسبتاً جامد آغشته است که در 2 تا 5 دقیقه و معمولا کمتر از 10 دقیقه پس از پوشیده شدن کاندوم بر روی آلت تناسلی ، بی حسی نسبی را ایجاد می کند و فرد تحریک کمتری را احساس می کند. این بی حسی حسب کیفیت کاندوم می تواند از چند دقیقه تا نیم ساعت و تاخیری های بالا تا یک ساعت موثر باشد. به تدریج در هنگام آمیزش که اثر بی حسی موضعی کم می شود، مرد تحریکات را بیشتر حس کرده و در نهایت بدنبال از بین رفتن بی حسی ، تحریک را کامل حس کرده و به انزال می رسد. کاندوم های تاخیری از موادی مانند لیدوکایین یا بنزوکایین برای تاخیر شیمیایی یا گیاهی استفاده می کنند و برخی دیگر براساس نوع طراحی کاندوم تاخیر فیزیکی را نیز ایجاد می کنند.