مرکز ارگاسم در مغز

سیستم لیمبیک در مغز، یک جایگاه احساسی تحریکی-ایمپالسی و انگیزشی (جنسی) است که مسوولیت کنترل ارگاسم را برعهده دارد.


    صفحه 1 از 1 | نمایش 3 محصول از 3 محصول